3120 Thousandaire
3120 Thousandaire Pahrump, Nevada 89061 Hoa Kỳ

$2,000,000
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­
Listing Courtesy of GLVAR MLS
­
Advertiser Logo
Phone: 702-360-1414
20 Mẫu Anh
Ngoại Thất
Lô đất trống
1910320
Id Web
1910320
MLS ID
Nye County School District
Học Khu
161
ngày trước

Về 3120 ThousandaireListing Courtesy of GLVAR MLS
Listing Courtesy of Ronald Colunga, Century 21 Americana