2218 Iron Drive
2218 Iron Drive Ely, Nevada 89301 Hoa Kỳ

$35,000
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­
Listing Courtesy of GLVAR MLS
­
Advertiser Logo
Phone: 702-360-1414
.33 Mẫu Anh
Ngoại Thất
Lô đất trống
1909518
Id Web
1909518
MLS ID
White Pine County School District
Học Khu
170
ngày trước

Về 2218 Iron DriveListing Courtesy of GLVAR MLS

PROPERTY INFORMATION

Sewer
Public, Stubbed to Property
Water
Public, Stubbed to Property
Listing Courtesy of Angela D Simpson, Keller Williams Market Place

Danh sách bất động sản gần Boston