Spur
Spur Overton, Nevada 89040 Hoa Kỳ

$49,000
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­
Listing Courtesy of GLVAR MLS
­
2.07 Mẫu Anh
Ngoại Thất
Lô đất trống
1906951
Id Web
1906951
MLS ID
Clark County School District
Học Khu
278
ngày trước

Về SpurListing Courtesy of GLVAR MLS

PROPERTY INFORMATION

Sewer
0-200
Water
Public 0-200'
Listing Courtesy of John J Faulis, Vegas Dream Homes Inc