North McGill Highway

North McGill Highway
Mc Gill, Nevada 89318 Hoa Kỳ

$18,000
 Tạo Chỉ Dẫn
 
­
­
Listing Courtesy of GLVAR MLS
­
Advertiser Logo
Phone: 702-360-1414
6 Mẫu Anh
Ngoại Thất
Lô đất trống
1900882
Id Web
1900882
MLS ID
PASSAIC VALLEY REGIONAL HIGH SCHOOL DISTRICT #1
Học Khu
113
ngày trước

Về North McGill HighwayListing Courtesy of GLVAR MLS
Listing Courtesy of Kenna Almberg, Desert Mountain Realty, Inc

Xem danh sách bất động sản tại các địa điểm gần đó